Chào mừng bạn đến với chủ đề

JOB

Quy trình học gồm 3 bước

Bước 1

Sàng lọc

Giúp xác định rõ mục tiêu cần học, tránh lãng phí thời gian với những từ đã biết.

Bước 2

Học từ vựng

Ứng dụng phương pháp Flashcard 3 mặt giúp kích thích tư duy và ghi nhớ từ vựng nhanh hơn.

Bước 3

Kiểm tra

Bài kiểm tra sẽ giúp bạn đánh giá sự tiến bộ của bạn trước và sau khi học một cách rõ ràng nhất.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

accountant

(n)

actor

(n)

actress

(n)

architect

(n)

artist

(n)

babysitter

(n)

baker

(n)

barber

(n)

homemaker

(n)

carpenter

(n)

Bạn biết từ vựng này hay không?