Tác giả:Lê Hiển Vinh

Đánh giá

5

Bộ từ về nghề nghiệp

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

homemaker

homemakern /ˈhoʊmˌmeɪ·kər/

người nội trợ

My mother is a good homemaker.

architect

architectn /ˈɑrkəˌtɛkt/

kiến trúc sư

Bevan is the architect of England.

actor

actorn /ˈæktər/

nam diễn viên

Who's your favourite actor?

babysitter

babysittern /ˈbeɪ.biˌsɪt.ər/

người giữ trẻ

I promised the babysitter that we'd be home by midnight.

artist

artistn /ˈɑːrtɪst/

họa sĩ

Monet is one of my favourite artists.

barber

barbern /ˈbɑrbər/

thợ hớt tóc, thợ cắt tóc

Our hair salon should hire a skilled barber.

carpenter

carpentern /ˈkɑrpəntər/

thợ mộc

Tom's uncle is a skilled carpenter.

chef

chefn /ʃɛf/

đầu bếp

He is one of the top chefs in Britain.

lawyer

lawyern /ˈlɔɪ.ər/

luật sư

I want to see my lawyer before I say anything.

teacher

teachern /ˈtiː.tʃər/

giáo viên

My dream is to become a teacher.

nurse

nursen /nərs/

y tá

I am very grateful to the nurse taking care of me that day.

farmer

farmern /ˈfɑː.mər/

nông dân

My father is a farmer.

photographer

photographern /fəˈtɑɡrəfər/

thợ chụp hình, người chụp hình, nhiếp ảnh gia

He is a professional photographer.

doctor

doctorn /ˈdɑktər/

bác sĩ

The doctor prescribed some pills.

engineer

engineern /ˌɛndʒəˈnɪr/

kỹ sư

The engineer is coming to repair our phone tomorrow morning.

cashier

cashiern /kæʃˈɪər/

nhân viên thu ngân

Service attitude of the cashier is very friendly.

baker

bakern /ˈbeɪ.kər/ 

thợ làm bánh

Peter is the best baker in town.

secretary

secretaryn /ˈsɛkrəˌtɛri/

thư ký

My secretary will phone you to arrange a meeting.

actress

actressn /ˈæk.trəs/

nữ diễn viên

She's the highest-paid actress in Hollywood.

accountant

accountantn /əˈkaʊntnt/

kế toán viên

Her husband is an accountant of her company.