Tác giả: Difference

Đánh giá

5

MÔN THỂ THAO OLYMPIC

Tiếng Anh phổ thông

Từ vựng 20

taekwondo

taekwondon /ˌtaɪˌkwɑnˈdoʊ/

môn võ taekwondo

He likes taekwondo and karate.

volleyball

volleyballn /ˈvɑː.li.bɑːl/

bóng chuyền

Have you ever played volleyball?

basketball

basketballn  /ˈbæs.kɪt.bɑːl/

môn bóng rổ

Basketball is my favourite sport.

hockey

hockeyn /ˈhɑki/

khúc côn cầu

Hockey is my favourite sport.

tennis

tennisn /ˈten.ɪs/

quần vợt

I usually play tennis 2 times a week.

cycling

cyclingn /ˈsaɪklɪŋ/

môn đạp xe đạp

We did a lot of cycling in France last year.

rugby

rugbyn /ˈrʌɡ.bi/

bóng bầu dục

In several states of America, people prefer watching rugby to soccer.

football

footballn /ˈfʊt.bɑːl/

bóng đá

I'm not a big football fan.

boxing

boxingn /ˈbɑksɪŋ/

quyền anh, môn đấm bốc

Many doctors believe that boxing is too dangerous and should be banned.

archery

archeryn /ˈɑːr.tʃɚ.i/

bắn cung

Archery is a confidence builder in kids.

judo

judon /ˈdʒudoʊ/

võ judo

He does judo.

fencing

fencingn /ˈfɛnsɪŋ/

môn đấu kiếm

I did a bit of fencing while I was at college.

wrestling

wrestlingn /ˈrɛslɪŋ/

môn đấu vật

My father likes to see wrestling match so much.

rowing

rowingn /ˈroʊɪŋ/

môn chèo thuyền, môn đua thuyền

Rowing is one of the oldest Olympic sports and has been competed since 1900.

athletics

athleticsn /æθˈlɛt̮ɪks/

môn điền kinh

He'd like to coach athletics.

gymnastics

gymnasticsn /dʒɪmˈnæstɪks/

môn thể dục dụng cụ

Gymnastics is very difficult to practice.

weightlifting

weightliftingn /ˈweɪtˌlɪf.tɪŋ/

cử tạ

She smashed record in the weightlifting for woman last season.

badminton

badmintonn /ˈbæd.mɪn.tən/

cầu lông

We often play badminton in the afternoon.

swimming

swimmingn /ˈswɪm.ɪŋ/

môn bơi lội

I go swimming every evening.

shooting

shootingn /ˈʃut̮ɪŋ/

môn bắn súng

He goes shooting most weekends.