Tác giả: Difference

Đánh giá

5

SPORTS - CÁC MÔN THỂ THAO

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

water polo

water polon /ˈwɑt̮ər ˈpoʊloʊ/

môn ném bóng nước

Where will the water polo competition be held?

contact sport

contact sportn /ˈkɑntækt spɔrt/

thể thao tương tác

Football is a type of contact sport.

golf

golfn /ɡɑlf/

môn đánh gôn

We often play a round of golf on the weekend.

cycling

cyclingn /ˈsaɪklɪŋ/

môn đạp xe đạp

We did a lot of cycling in France last year.

baseball

baseballn /ˈbeɪsbɔl/

bóng chày

Jake never played baseball like the other kids.

table tennis

table tennisn /ˈteɪbl ˈtɛnəs/

bóng bàn

I am watching a table tennis match now.

tennis

tennisn /ˈtɛnəs/

quần vợt

Tennis is my favorite sport.

badminton

badmintonn /ˈbædˌmɪntn/

cầu lông

He plays badminton everyday.

basketball

basketballn /ˈbæskətˌbɔl/

bóng rổ

I like to play basketball.

football

footballn /ˈfʊtbɔl/

bóng đá

I'm not a big football fan.

swimming

swimmingn /ˈswɪmɪŋ/

môn bơi lội

The doctor recommended swimming as the best all-round exercise.

boxing

boxingn /ˈbɑksɪŋ/

quyền anh

Many doctors believe that boxing is too dangerous and should be banned.

water sports

water sportsn /ˈwɔt̮ər spɔrts/

thể thao dưới nước

Popular water sports include surfing and water skiing.

walking

walkingn /ˈwɔkɪŋ/

môn đi bộ

Walking helps me become healthier.

running

runningn /ˈrʌnɪŋ/

môn chạy bộ

Running helps you keep fit.

horse racing

horse racingn /hɔrs ˈreɪsɪŋ/

môn đua ngựa

Horse racing is a very exciting sport.

volleyball

volleyballn /ˈvɑliˌbɔl/

bóng chuyền

They play volleyball every morning.

ice skating

ice skatingn /aɪs ˈskeɪt̮ɪŋ/

môn trượt băng

He doesn't love ice skating.

skiing

skiingn /ˈskiɪŋ/

môn trượt tuyết

Skiing is very hard to me.

sport

sportn /spɔrt/

thể thao

Football, basketball, and hockey are all team sports.