1000 SMART WORDS NO.1

1000 SMART WORDS (NO 1): KHÓA HỌC 1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG GIAO TIẾP

Bao gồm 1000 từ vựng thuộc dòng sản phẩm 3.000 Smart Words, giúp bạn hiểu rõ 80% ngữ cảnh tiếng Anh. Phương pháp học sinh động, khoa học giúp bạn dễ dàng thuộc làu bộ từ vựng quan trọng này chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Xem chi tiết

Chủ đề 59

ANIMALS 1

0/20
ANIMALS 1
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

TIME

0/20

FRUIT 1

0/20

FAMILY

0/20

COLOR

0/20

VEGETABLES

0/20

BOOKS

0/20

Bài Kiểm Tra Tuần 1

0/140

SPORT 1

0/20

THE WEATHER 1

0/20

HOUSE

0/20

JOBS

0/20

INSECTS

0/20

FEELING

0/20

ENVIRONMENT

0/20

Bài Kiểm Tra Tuần 2

0/140

SCHOOL

0/20

SHOPPING

0/20

TAXI

0/20

MOVIE

0/20

RESTAURANT

0/20

COMPUTERS

0/20

TRANSPORTATION 1

0/20

Bài Kiểm Tra Tuần 3

0/140