25 most commonly used Idioms and their Meaning

VOCA đăng lúc 00:00 30/11/-0001

25 Thành ngữ tiếng Anh đơn giản giúp bạn giao tiếp tiếng Anh trở nên dễ dàng!

Trên đây là 25 cụm thành ngữ thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Tất cả thành ngữ đều có giải thích ý nghĩa kèm hình ảnh thể hiện để bạn hiểu hơn về cách áp dụng thành ngữ vào cuộc sống. Bắt đầu sử dụng những thành ngữ này ngay hôm nay để giao tiếp tiếng Anh trở nên dễ dàng bạn nhé ^^

Thảo luận