Phương pháp học từ vựng cùng VOCA

VOCA đơn giản hoá việc học từ vựng tiếng Anh của bạn, giúp bạn ghi nhớ từ vựng dễ dàng và sâu sắc chỉ trong thời gian ngắn, và không gây nhàm chán.

“Without grammar, very little can be conveyed; without vocabulary, nothing can be conveyed.” (Không có ngữ pháp, rất ít thông tin có thể được truyền đạt; Không có từ vựng, không một thông tin nào có thể được truyền đạt cả) - D. A. Wilkins

VOCA giúp bạn nhớ từ vựng hiệu quả qua 3 bước cơ bản:

Bước 1: Sàng lọc từ vựng

Bước 2: Học từ vựng (Flashcard 3 mặt + Writing)

Bước 3: Kiểm tra

Với những nỗ lực và sự nghiên cứu kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu của người học, VOCA hi vọng rằng có thể góp phần lớn hỗ trợ người học nâng cao từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả! Hãy trải nghiệm cùng VOCA để tạo một bước tiến mới trong việc học từ vựng của bản thân!