Đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 (Mã đề: 408)

VOCA đăng lúc 15:15 28/06/2019

Đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 (MÃ ĐỀ: 408) có đáp án đầy đủ, cập nhật mới nhất.

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 từ Bộ giáo dục và đào tạo
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 từ Bộ giáo dục và đào tạo. Nguồn ảnh: internet

Đề thi và đáp án môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 , mã đề: 408, đáp án các em xem bên dưới. VOCA sẽ liên tục cập nhật mới cho các mã đề thi khác. 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2019
(Mã đề: 408)

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 mã đề 408
Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019. Mã đề: 408. Nguồn: Vnexpress.net

 

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 mã đề 408
Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019. Mã đề: 408. Nguồn: Vnexpress.net

 

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 mã đề 408
Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019. Mã đề: 408. Nguồn: Vnexpress.net

 

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 mã đề 408
Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019. Mã đề: 408. Nguồn: Vnexpress.net

Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 mã đề 408
Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019. Mã đề: 408. Nguồn: Vnexpress.net

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2019 (Mã đề: 408)

Đáp án đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 mã đề 408
Đáp án môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019. Mã đề: 408. Nguồn: Vnexpress.net

 

Những kiến thức cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh: 

- Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh THPT Quốc gia 

- 27 Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc gia 

- 1200 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi THPT Quốc gia 

Các em biết không, tiếng Anh không chỉ là môn học bình thường mà nó còn là môn học có thể giúp các em rất nhiều cho tương lai và cuộc sống sau này. Hãy ý thức điều đó và luôn nổ lực hết khả năng để học thật tốt môn ngoại ngữ này các em nhé.

VOCA chúc các em sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ vượt vũ môn năm nay! 

-- Team VOCA 

Thảo luận