Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 (Mã đề: 408)

VOCA đăng lúc 17:20 10/08/2020

Đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 (MÃ ĐỀ: 408) có đáp án đầy đủ, cập nhật mới nhất.

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 từ Bộ giáo dục và đào tạo
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020. Nguồn ảnh: internet

Đề thi và đáp án môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 , mã đề: 408, đáp án các em xem bên dưới. VOCA sẽ liên tục cập nhật mới cho các mã đề thi khác. 
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2020
(Mã đề: 408)


Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020. Mã đề: 408. Nguồn: tuyensinh247

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2020
(Mã đề: 408)

1. B 2. A 3. B     4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. D 15. B 16. B 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C     22. B 23. A 24. A 25. A 26. C 27. C 28. B 29. B 30. C
31. A 32. C 33. B 34. B 35. A 36. C 37. A 38. C 39. A 40. C
41.C 42. D 43. A 44. B 45. C 46. C 47. B 48. C 49. C 50. A

Đáp án môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2020. Mã đề: 408.

 

Những kiến thức cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh: 

- Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh THPT Quốc gia 

- 27 Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc gia 

- 1200 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi THPT Quốc gia 

Các em biết không, tiếng Anh không chỉ là môn học bình thường mà nó còn là môn học có thể giúp các em rất nhiều cho tương lai và cuộc sống sau này. Hãy ý thức điều đó và luôn nổ lực hết khả năng để học thật tốt môn ngoại ngữ này các em nhé.

VOCA chúc các em sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ vượt vũ môn năm nay! 

-- Team VOCA 

Thảo luận