Đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 (Mã đề: 411)

VOCA đăng lúc 17:26 08/07/2022

Đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 (MÃ ĐỀ: 411) có đáp án đầy đủ, cập nhật mới nhất.


Đề thi và đáp án môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022. Nguồn ảnh: internet

Đề thi và đáp án môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 , mã đề: 411, đáp án các em xem bên dưới. VOCA sẽ liên tục cập nhật mới cho các mã đề thi khác. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2022     
(Mã đề: 411)

1A 2A 3D 4A 5C 6C 7A 8A 9C 10A
11C 12C 13D 14B 15A 16A 17D 18D 19C 20B
21A 22C 23D 24B 25B 26A 27C 28A 29B 30C
31C 32C 33B 34D 35D 36D 37B 38B 39B 40D
41D 42D 43C 44D 45D 46B 47A 48C 49B 50D

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2022
(Mã đề: 411)


Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022. Mã đề: 411 - 1. Nguồn: Zing


Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022. Mã đề: 411 - 2. Nguồn: Zing


Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022. Mã đề: 411 - 3. Nguồn: Zing


Đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2022. Mã đề: 411 - 4. Nguồn: Zing

Những kiến thức cần thiết cho kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh: 

- Tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh THPT Quốc gia 

- 27 Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong kỳ thi THPT Quốc gia 

- 1200 từ vựng tiếng Anh thường gặp trong bài thi THPT Quốc gia 

Các em biết không, tiếng Anh không chỉ là môn học bình thường mà nó còn là môn học có thể giúp các em rất nhiều cho tương lai và cuộc sống sau này. Hãy ý thức điều đó và luôn nổ lực hết khả năng để học thật tốt môn ngoại ngữ này các em nhé.

VOCA chúc các em sẽ có được kết quả tốt nhất trong kỳ vượt vũ môn năm nay! 

-- Team VOCA 

Thảo luận