Học phát âm | phần 12: Tongue Twisters

VOCA đăng lúc 08:11 19/06/2018

Bài viết và video hướng dẫn chi tiết cách học phát âm tiếng Anh bằng Tongue Twisters theo phương pháp Pronunciation Workshop của tác giả Paul S. Gruber.

Bài học này bao gồm:

 • Tongue Twisters (Từ, cụm từ khó phát âm đúng hoặc nhanh)
Hướng dẫn:
- Bước 1: Các bạn xem video bài học ở trên và làm theo những gì thầy Paul Gruber hướng dẫn. (Có sẵn phụ đề)
- Bước 2: Sau khi đã nắm vững lý thuyết, các bạn có thể ứng dụng chúng vào phần bài tập bên dưới. 
- Bước 3: Các bạn cài đặt ứng dụng học phát âm của VOCA để thực hành. 


Âm F, âm W, âm hữu thanh Z

 • Fuzzy Wuzzy was a bear,
 • Fuzzy Wuzzy had no hair.
 • Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, was he?

Âm hữu thanh ‘V’

 • Vincent vowed vengeance very viciously

Âm P

 • Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
 • A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
 • If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
 • How many peppers did Peter Piper pick?

Âm SH, S và âm Z

 • She sells seashells by the seashore.
 • The shells she sells are surely seashells.
 • So if she sells shells on the seashore,
 • I’m sure she sells seashore shells.

Âm W, CH, và nguyên âm cuối cùng

 • How much wood, would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
 • He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood.

Âm W

 • Which witch, wished which wicked wish?
 • While we were walking, we were watching window washers wash Washington’s windows with warm washing water.
 • If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch?

Âm R

 • Roberta ran rings around the Roman ruins.

Âm B, tổ hợp BL và BR

 • Bradley’s big black bathbrush broke.
 • Bradley’s big black bathbrush broke.

Âm hữu thanh TH

 • Tom threw Tim thirteen thumbtacks.
 • He threw three free throws.
 • There are thirty-three thousand birthdays on the third of every month.
 • The father gathered smooth feathers for Thanksgiving.
 • The sixth graders are enthusiastic about Jonathan’s birthday

Tổ hợp GR và GL

 • Green glass globes glow greenly

Âm L, nguyên ‘OO’ 

 • Aluminum, linoleum, aluminum, linoleum, aluminum, linoleum, aluminum, linoleum.

Won’t

 • I would if I could! But I can’t, so I won’t!

Woke

 • I woke, he woke, she woke, they woke.
 • We all woke u

Thảo luận