Tiếng Anh trẻ em | Chủ đề: Cooking for parents

VOCA đăng lúc 17:01 31/01/2019

Chủ đề: Cooking for parents là video thứ 24 trong giáo trình dạy tiếng Anh cơ bản dành cho trẻ em. Video đối thoại tiếng Anh cơ bản và đơn giản phù hợp trình độ của bé từ 10 tuổi trở lên và người mới bắt đầu học tiếng Anh.

TIẾNG ANH TRẺ EM | Topic 24: Cooking for parents | Nấu ăn cho gia đình

Tom: Oh no! What happened in this kitchen! What are you doing Anne?
Tom: Ồ không! Chuyện gì đã xảy ra tại nhà bếp vậy! Chị đang làm gì vậy Anne?
Anne: Shhhh. Tom. I’m preparing a surprise for mom and dad.
Anne: Shhhh. Tom. Chị muốn dành một sự bất ngờ cho ba và mẹ.
Tom: Hmmmm.. Anyways, what are you making?
Tom: Hmmmm .. Dù gì đi nữa, Chị đang làm gì vậy?
Anne: I’m making tomato pasta. 
Anne: Chị đang làm món mì sốt cà chua.
Tom: Wow, how do you make it?
Tom: Wow, Chị làm món đó như thế nào?
Anne: First, boil water in a pot, and put pasta noddles in it.
Anne: Đầu tiên, Đổ nước đã đun sôi vào nồi, và bỏ mì vào trong đó.
Tom: Here! Here is your pasta noodles.
Tom: Đây! Mì ở đây nè chị.
Anne: Oh.. Tom...
Anne: Ồi .. Tom ...
Tom: Oh. I’m so sorry. Let me clean it up.
Tom: Ồ. Em xin lỗi. Để em dọn lại cho.
Anne: Phew... What's next? Oh, I need to slice mushrooms, onions, and broccolis into small pieces.
Anne: Phew ... Tiếp theo là gì nhỉ? Ồ, chị cần thái mỏng nấm, hành tây và bông cải xanh thành từng miếng nhỏ.
Tom: Oh, Anne you should be careful with the knife~
Tom: Oh, Anne, Chị nên cẩn thận với dao đó ~
Anne: Thanks for your concern, but I can’t focus on it if you keep walking around in the kitchen. Please stop!
Anne: Cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng chị không thể tập trung làm được nếu em cứ đi lòng vòng trong bếp. Dừng lại đi!
Tom: Freeeze!
Tom: Freeeze!
Anne; Thank you so much. Now, I need to stir-fry vegetables.
Anne: Cảm ơn em nhiều. Bây giờ, Chị phải xào rau nữa.
Tom: Anne, until when do I have to be like this?
Tom: Anne, Em phải thế này cho đến khi nào nữa?
Anne: Until the end of this cooking
Anne: Đến khi chị nấu ăn xong nhé!
Tom: Phew...
Tom: phù
Anne: Tom~ Don’t move~
Anne: Tom ~ Đừng cử động ~
Anne: And, sprinkle some salts and peppers on the sauce. Mmmmm. It’s sweet, so delicious!
Anne: Và rắc một ít muối và ớt vào nước sốt. Mmmmm. Thật ngọt ngào, rất ngon!
Tom: Anne, is there anything I can help?
Tom: Anne, Em có thể giúp gì không?
Anne: Never. So now, pour noodles, vegetables and sauce in a frypan and stir it.
Anne: Không cần đâu. Còn bây giờ, đổ mì, rau và nước sốt vào cùng một chảo và xào chúng.
Tom: Let me add the parsleys! Tada~ It’s done!
Tom: Để em bỏ thêm chút tiêu nha! Tada ~ Đã xong!

Thảo luận