VOCA contact

VOCA Class: Nền tảng dạy và học Anh ngữ trực tuyến dành cho giáo viên, tổ chức

Cùng đưa VOCA vào trường học, tổ chức, doanh nghiệp để giúp việc dạy và học ngoại ngữ dễ dàng và hiểu quả hơn.

teacher contact

VOCA Class For English Teachers

Trở thành giáo viên tiếng Anh năng động, hiện đại trong thời đại 4.0

school contact

VOCA Class For School

Giải pháp VOCA giúp các trường học nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, tiết kiệm 30-50% chi phí hoạt động

business contact

VOCA Class For Company

Giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ ngoại ngữ của đội ngũ nhân viên, tiết kiệm 80% chi phí đào tạo

Gửi yêu cầu hợp tác đến VOCA

Họ và tên

Số điện thoại

Email tổ chức

Tên tổ chức

Đối tác

Số lượng học viên

Chi tiết hợp tác

Tôi đồng ý để VOCA liên hệ theo thông tin cung cấp như trên.