Chọn gói học

800 English Sentences in Communication (Basic 2): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cấp độ cơ bản

800 English Sentences in Communication (Basic 2): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cấp độ cơ bản

Giúp bạn hình thành khả năng giao tiếp cơ bản và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.

Giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh trong 21 chủ đề và tình huống thông dụng.

Giúp bạn tự tin giao tiếp như người bản xứ.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo