Chọn gói học bạn muốn đăng ký

Tiếp tục Quay lại

Xác nhận thông tin đăng ký gói học

Thông tin liên hệ:
Nghề nghiệp của bạn:
Thông tin tài khoản học tập:
Quyền lợi bạn nhận được:
Giúp bạn làm quen với tiếng Anh qua 44 chủ đề thông dụng.
Giúp bạn làm quen với IPA và cải thiện kỹ năng phát âm theo chuẩn người bản ngữ.
Giúp bạn hình thành nền tảng các kỹ năng ở trình độ Sơ cấp và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.
Giúp bạn hình thành khả năng diễn đạt và tự tin sử dụng tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra cấp độ A1 trong khung CEFR, tương đương Cambridge YLE Movers.
Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyện đối theo chính sách riêng tư của chúng tôi.
Tiếp tục Quay lại