Chọn gói học

VOCA Communicative Starter - Khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu

VOCA Communicative Starter - Khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu

Giúp bạn xây dựng vốn từ vựng và mẫu câu giao tiếp căn bản với 44 chủ đề thông dụng.

Giúp bạn làm quen với IPA và cải thiện kỹ năng phát âm theo chuẩn người bản ngữ.

Tạo nền tảng giúp bạn phát triển khả năng giao tiếp cơ bản và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.

Tạo cơ sở giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh và tự tin giao tiếp như người bản xứ.

Nâng cấp gói tài khoản PREMIUM để học không giới hạn khoá học tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về PREMIUM

Tiếp theo