Chọn gói học bạn muốn đăng ký

Tiếp tục Quay lại

Xác nhận thông tin đăng ký gói học

Thông tin liên hệ:
Nghề nghiệp của bạn:
Thông tin tài khoản học tập:
Quyền lợi bạn nhận được:
Giúp bạn xây dựng vốn từ vựng và mẫu câu giao tiếp căn bản với 44 chủ đề thông dụng.
Giúp bạn làm quen với IPA và cải thiện kỹ năng phát âm theo chuẩn người bản ngữ.
Tạo nền tảng giúp bạn phát triển khả năng giao tiếp cơ bản và ứng dụng ngay tiếng Anh vào cuộc sống hằng ngày.
Tạo cơ sở giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh và tự tin giao tiếp như người bản xứ.
Thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyện đối theo chính sách riêng tư của chúng tôi.
Tiếp tục Quay lại