Chọn gói học

Tiếng Anh giao tiếp văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp văn phòng

Giúp bạn nâng cấp vốn tiếng Anh để phục vụ và hỗ trợ trong công việc.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt tiếng Anh khi phỏng vấn, viết email, đàm phán, báo cáo,...

Giúp bạn cải thiện kỹ năng xử lý và tư duy khéo léo trong các tình huống thường gặp khi đi làm, đặc biệt ở môi trường công sở.

Nâng cấp gói tài khoản PREMIUM để học không giới hạn khoá học tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về PREMIUM

Tiếp theo