Chọn gói học

1000 Essential English Words (Beginner): 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo ngữ cảnh Câu chuyện, trình độ Sơ cấp

1000 Essential English Words (Beginner): 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo ngữ cảnh Câu chuyện, trình độ Sơ cấp

Giúp bạn hiểu rõ 95% mọi ngữ cảnh của tiếng Anh trong cuộc sống.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt bằng tiếng Anh trong đa dạng các tình huống.

Đồng thời giúp bạn phát triển kỹ năng đọc và nghe hiệu quả. 

Đăng ký gói tài khoản VOCA VIP để được học toàn bộ các khoá từ vựng tiếng Anh trên thư viện VOCA. Tìm hiểu thêm về VIP

Tiếp theo