Chọn gói học

Effortless English: 3000 từ vựng tiếng Anh giao tiếp thuộc giáo trình Effortless English

Effortless English: 3000 từ vựng tiếng Anh giao tiếp thuộc giáo trình Effortless English

Giúp bạn tăng vốn từ vựng qua 187 câu chuyện và bài học ý nghĩa.

Đồng thời giúp bạn phát triển kỹ năng đọc và nghe qua câu chuyện.

Giúp bạn tăng khả năng giao tiếp và diễn đạt bằng tiếng Anh trong đa dạng các tình huống.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo