Chọn gói học

1000 Key Words for IELTS (Advanced): 1000 từ vựng IELTS thường gặp nhất trong mọi bài thi, trình độ Nâng cao

1000 Key Words for IELTS (Advanced): 1000 từ vựng IELTS thường gặp nhất trong mọi bài thi, trình độ Nâng cao

Giúp bạn nâng cấp nhanh vốn từ vựng từ band 6.5 đến 7.0+.

Giúp bạn tăng band điểm trung bình và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.

Giúp bạn rút ngắn thời gian học tối ưu chỉ với 1/4 thời gian so với những cách học thông thường.

Bạn là học sinh, sinh viên? Đăng ký chương trình học bổng tiếng Anh để nhận chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt. Tìm hiểu về học bổng

Tiếp theo