1000 Essential Phrases for The TOEIC Test

1000 Essential Phrases for TOEIC Test: 1000 cụm từ TOEIC thường gặp nhất trong mọi bài thi

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 87

LISTENING VERB 1

0/16
LISTENING VERB 1
Từ đã thuộc: 0/16
Học ngay

LISTENING VERB 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 3

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 4

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 5

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 6

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 7

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/109

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 8

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 9

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 10

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 11

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 12

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 13

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 14

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/105

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 15

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 16

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 17

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 18

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 19

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 20

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 21

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/100

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 22

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 23

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING VERB 24

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING SENTENCE 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING SENTENCE 2

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LISTENING SENTENCE 3

0/13

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Được chọn lọc từ hơn 200 đề thi TOEIC gần đây nhất, 1000 ESSENTIAL PHRASES FOR THE TOEIC TEST sẽ cung cấp cho các bạn hơn 1000 cụm từ với tần suất xuất hiện tới 95% trong các bài thi TOEIC, trong đó bao gồm: cụm động từ, cụm tính từ, thành ngữ, cụm từ cảm thán. Thuộc lòng 1000 cụm từ này sẽ giúp bạn không còn cảm giác lo lắng, bất an vì mối lo Cụm từ canh cánh, điểm TOEIC của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. 

1000 Essential Phrases For the TOEIC Test: Bí kíp đạt điểm tối đa trong bài thi TOEIC
1000 Essential Phrases For the TOEIC Test: Bí kíp đạt điểm tối đa trong bài thi TOEIC

Từ vựng thì được chia thành TỪ ĐƠN và CỤM TỪ, đặc biệt trong kỳ thi TOEIC tần suất xuất hiện các cụm từ là rất phổ biến, có nhiều bạn khi làm bài dù biết ý nghĩa của các từ đơn nhưng cũng không thể đoán được ý nghĩa của cụm từ do nó hình thành một nghĩa khác khi đứng cạnh nhau. Chính vì vậy mà đoán sai ý, hiểu sai, và mất điểm. 

VẬY: CỤM TỪ LÀ GÌ NHỈ? VÀ TẠI SAO CỤM TỪ LẠI QUAN TRỌNG ĐẾN NHƯ VẬY? Hãy cùng VOCA tìm hiểu tỉ mỉ hơn nữa nhé!^^

Thứ nhất, Cụm từ là gì? Cụm từ là các từ đơn liên kết lại với nhau cùng tạo nên một nghĩa nhất định nào đó, nó có thể có nghĩa gần giống với từ đơn lẻ ghép lại, nhưng phần lớn là  mang 1 ý nghĩa nhất định khác.

Tại sao chúng ta phải học theo Cụm từ? Đa số trong chúng ta khi học từ vựng thường chỉ nhớ các từ vựng riêng lẻ, sau đấy dùng quy tắc ngữ pháp để nối từ đặt câu, nhưng có vẻ rất khó khăn bạn để đặt một câu chính xác mà không toát mồ hôi! Thật ngạc nhiên là nhiều bạn biết rất nhiều từ đơn nhưng lại không thể nói một câu tiếng Anh. Lý do có lẽ là các bạn không bao giờ học cụm từ.

Trong bài thi TOEIC: Học cụm từ là rất quan trọng
Trong bài thi TOEIC: Học cụm từ là rất quan trọng

Ở một khía cạnh nhất định, các cụm từ cung cấp cho các bạn rất nhiều thông tin. Chúng cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hơn bạn có thể thu thập được từ một từ đơn lẻ. Các cụm từ thường dễ ghi nhớ hơn, do chúng có nghĩa sâu hơn, chúng đưa đến cho bạn một bức tranh hoặc một câu truyện, đặc biệt khi bạn học được nó từ thứ bạn nghe hoặc đọc được.

Bạn đã từng không hiểu vì sao “back up lại có nghĩa là 'ủng hộ'? nếu suy từ chỉ suy đoán dựa trên từng đơn lẻ của cụm động từ trên,  “eat someone’s heart out”  nghĩa là 'ăn trái tim của người đó ra ngoài'? ồ không phải, nó là thành ngữ nghĩa là 'làm cho ai đó ghen tị', còn keep an eye on là 'giữ 1 con mắt vào cái gì đó'? Gần đúng rồi nhưng diễn đạt nó là 'chăm sóc' thì rõ nghĩa hơn,.. 

Như vậy là đã rõ rồi nhé, CỤM TỪ là RẤT QUAN TRỌNG. Chính vì vậy, hãy luôn nhớ học từ vựng là học cả TỪ ĐƠN và học CỤM TỪ nha bạn.^^

NHƯNG... Cụm từ vựng TOEIC nhiều vô kể thì biết làm sao mà học hết??

Người thông minh hãy học theo cách của người thông minh!

Trong quá trình nghiên cứu và chọn lọc giáo trình phát triển, VOCA phát hiện ra rằng: chỉ có 20% trong tổng số các cụm từ tiếng Anh được sử dụng thường xuyên trong các bài thi TOEIC, và tần suất xuất hiện lặp lại thường xuyên tới 95%. Vấn đề còn lại lúc này là làm sao để biết 20% đó bao gồm những cụm từ nào, và làm thế nào để học chúng một cách hiệu quả.

Hãy để chúng tôi giúp bạn. 

1000 Essential Phrases For The TOEIC Test (1000 Cụm Từ vựng TOEIC 'Thường Gặp Nhất' Trong mọi Bài Thi)

Được chọn lọc từ các giáo trình luyện thi TOEIC nổi tiếng của Oxford, Longman, Collins, và hơn 200 đề thi TOEIC gần đây nhất, 1000 Essential Phrases For The TOEIC Test sẽ cung cấp cho các bạn hơn 1000 cụm từ với tần suất xuất hiện tới 95% trong các bài thi TOEIC, trong đó bao gồm: cụm động từ, cụm tính từ, thành ngữ, cụm từ cảm thán. Thuộc lòng 1000 cụm từ này sẽ giúp bạn không còn cảm giác lo lắng, bất an vì mối lo Cụm từ canh cánh, điểm TOEIC của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. 

Về cấu trúc: 

Bộ sản phẩm bao gồm 74 chủ đề, được phân chia cụ thể hai phần LISTENING VÀ READING, tương ứng hơn 1000 cụm từ vựng TOEIC thông dụng nhất. 

Bộ từ 1000 Essential Phrases For The TOEIC Test (1000 cụm từ vựng TOEIC 'thường gặp nhất trong mọi bài thi) mà VOCA cung cấp là giáo trình giảng dạy tiếng Anh TOEIC mới nhất, tuyển chọn những cụm từ thường sử dụng nhất, đem lại hiệu quả học rất cao đối với cụm từ, mỗi một loại thể hiện được tính quan trọng và chỉ số quen thuộc thường dùng, bên cạnh đó kết hợp với phương pháp học thú vị và bổ ích của VOCA, những bước quan trọng để các bạn nhanh chóng nắm vững và củng cố được hết những điểm quan trọng của cụm từ.

Về phương pháp học:

 

từ vựng toeic
Phương pháp học từ vựng tiếng Anh với VOCA

- 1000 Essential Phrases For The TOEIC Test (1000 cụm từ vựng TOEIC 'thường gặp nhất 'trong mọi bài thi) ứng dụng phương pháp học flashcard, kết hợp với Hình ảnh, Âm thanh sinh động giúp việc học từ vựng trở nên thú vị và dễ dàng ghi nhớ hơn so với cách học thông thường. (Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về phương pháp của VOCA tại đây: cách học từ vựng tiếng anh )

- Thứ hai, sau mỗi chủ đề bạn còn được kiểm tra lại khả năng phát âm của mình về các từ vựng đã học thông qua tính năng Luyện Phát Âm. VOCA sẽ giúp bạn chuẩn hóa Phát Âm như người Bản ngữ. 

Về phương pháp ôn tập: 

 

từ vựng toeic
Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học

- 1000 Essential Phrases For The TOEIC Test (1000 cụm từ vựng TOEIC 'thường gặp nhất' trong mọi bài thi) giúp bạn ghi nhớ từ vựng sâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan - Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, và cuối cùng là kiểm tra sau 30 bài. Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ từ vựng sâu sắc, và không rơi vào trạng thái "học trước quên sau". 

Cuối cùng là về thời gian học: 

- VOCA sẽ rút ngắn thời gian cho người học một cách tối ưu nhất. Bạn chỉ mất 1/4 thời gian so với những cách học thông thường. Rất phù hợp với những bạn ôn thi TOEIC cấp tốc. 

VOCA giúp bạn tiết kiệm tối đa học phí học tiếng Anh.

Sự tiện lợi: 

- VOCA có đầy đủ phiên bản học dành cho Máy tính/Laptop, ứng dụng trên Smartphone (điện thoại thông minh). Chính vì vậy, bạn có thể học VOCA 'mọi lúc, mọi nơi' (khi ở nhà, hay trên lớp học, tại công ty, hay trên xe buýt, hoặc lúc nằm trên giường ngủ..). Mọi rào cản về khoảng cách, hay thời gian sẽ bị phá bỏ, giúp bạn tăng tốc tới đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

Bạn có thể học VOCA trên: điện thoại smartphone, máy tính, laptop, và cả máy tính bảng.

Vậy bạn còn đắn đo gì nữa? Hãy cùng VOCA biến kì thi TOEIC trở thành một đích đến chứ không còn là một nỗi sợ trong tương lai.

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!