LEARN REAL ENGLISH

LEARN REAL ENGLISH: KHOÁ HỌC 750 CỤM TỪ, THÀNH NGỮ TIẾNG ANH GIAO TIẾP THỰC TẾ DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH EFFORTLESS ENGLISH CỦA TÁC GIẢ AJ.HOGE

Learn Real English bao gồm 750 cụm từ, thành ngữ thường gặp nhất trong giao tiếp được biên soạn dựa trên giáo trình Effortless English của tiến sĩ AJ Hoge.

Xem chi tiết

Chủ đề 71

TRIP TO WASHINGTON 1

0/14
TRIP TO WASHINGTON 1
Từ đã thuộc: 0/14
Học ngay

TRIP TO WASHINGTON 2

0/15

EARTHQUAKES 1

0/15

EARTHQUAKES 2

0/14

THE WEDDING 1

0/13

THE WEDDING 2

0/14

GRATEFUL DEAD 1

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/99

GRATEFUL DEAD 2

0/14

GRANDMOTHER 1

0/15

GRANDMOTHER 2

0/12

HITCHHIKING IN EUROPE 1

0/15

HITCHHIKING IN EUROPE 2

0/14

MOVING AS A CHILD 1

0/10

MOVING AS A CHILD 2

0/9

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/89

MOVING AS A CHILD 3

0/11

MOVING AS A CHILD 4

0/14

MOVING AS A CHILD 5

0/10

PARENTS 1

0/12

PARENTS 2

0/11

BURNING MAN 1

0/14

BURNING MAN 2

0/14

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/86