ENGLISH FOR REAL ESTATE

VOCA FOR REAL ESTATE: KHOÁ HỌC 180 TỪ VỰNG, THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Bao gồm 180 từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành bất động sản được tổng hợp đội ngũ chuyên gia của VOCA biên soạn

Xem chi tiết

Chủ đề 9

Types of Real Estate

0/22
Types of Real Estate
Từ đã thuộc: 0/22
Học ngay

Parts of Real Estate

0/24

Locations of Real Estate

0/22

Amenities of Real Estate

0/24

Details of Real Estate

0/24

People of Real Estate

0/20

Documents of Real Estate

0/22

Activities of Real Estate

0/22

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180