ENGLISH GRAMMAR FOR PROFICIENCY (C2) banner

English Grammar For Proficiency (C2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở cấp độ Thành thạo

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 11

EXCLAMATORY: OVERVIEW

0/20
EXCLAMATORY: OVERVIEW
Câu đã thuộc: 0/20
Học ngay

EXCLAMATORY: SO & SUCH

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REDUCED RELATIVE CLAUSES: PARTICIPLES

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REDUCED RELATIVE CLAUSES: ADJECTIVE PHRASES & PREPOSITION PHRASES

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

REDUCED RELATIVE CLAUSES: INFINITIVE PHRASES

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: ONLY

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: SO & SUCH

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: NOT ONLY - BUT ALSO

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: AS, SO, NEITHER, NOR

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: CONDITIONAL

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

INVERSION: ADVERBS OF PLACE & DIRECTION

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 

cefr grammar
Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- English Grammar For Elementary (A1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ cấp 
- English Grammar For Pre Intermediate (A2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Sơ trung cấp 
- English Grammar For Intermediate (B1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Trung cấp
- English Grammar For Upper Intermediate (B2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Cao trung cấp
- English Grammar For Advanced (C1): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở trình độ Nâng cao
- English Grammar For Proficiency (C2): Ngữ pháp tiếng Anh cho người học ở cấp độ Thành thạo 


Khóa học ngữ pháp English Grammar For Proficiency (C2) được gọi là trình độ ngoại ngữ chuyên nghiệp, do VOCA biên soạn dành cho những bạn ở trình độ cao cấp trở lên và đã nắm được gần như toàn bộ những kiến thức về những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh. Những đối tượng của GRAMMAR FOR CEFR (C2) là học viên đã có nền kiến thức tương đối vững chắc về tiếng Anh, nắm và sử dụng thành thạo tất cả các đơn vị cấu tạo từ, câu hay đoạn văn, sử dụng thành thạo tất cả các đơn vị liên kết trong tiếng Anh, nắm vững tất cả các thì trong tiếng Anh và áp dụng thành thạo trong văn viết hay văn nói, hiểu được ý chính và hàm ý của những văn bản về những đề tài khác nhau, thậm chí là những đề tài với chủ đề trừu tượng.

Trong khóa học tiếp theo này: English Grammar For Proficiency (C2), VOCA cung cấp cho bạn 15 cấu trúc tiếng Anh trên cao cấp còn lại trong kho tàng những chủ điểm ngữ pháp của tiếng Anh, giúp bạn củng cố thêm những phương thức sử dụng những cấu trúc tiếng Anh trên trong câu phức hay để thể hiện một hàm ý nhất định trong văn bản của mình.

Cấu trúc nội dung khóa học gồm15 cấu trúc cấu tạo đặc biệt của câu, đặc biệt là câu phức, giúp người học diễn đạt rõ hơn ý nghĩa cần trình bày cũng như những hàm ý muốn diễn tả:

Reduce Relative Clause To A Participle (Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Bằng Cụm Phân Từ),
- Reduce Relative Clause To An Adjective Phrase Or Preposition Phrase (Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Bằng Cụm Tính Từ Hoặc Giới Từ),
- Reduce Relative Clause To An Infinitive Phrase (Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Bằng Một Cụm Nguyên Mẫu Có To),
- Inversion With Only (Đảo Ngữ Với Only),
- Inversion After So, Such (Đảo Ngữ Theo Sau So, Such),
- Inversion After Not Only…But Also (Đảo Ngữ Theo Sau Cấu Trúc Not Only...But Also),
- Inversion With Not Until/Till (Câu Đảo Ngữ Với Not Until/ Till),
- Inversion With Neither, Nor, So (Câu Đảo Ngữ Với Neither, Nor, So),
- Inversion With As, Than (Câu Đảo Ngữ Với As, Than),
- Inverted Conditional Forms (Đảo Ngữ Với Câu Điều Kiện),
- Inversion After Adverb Of Place/ Direction (Câu Đảo Ngữ Với Trạng Từ Chỉ Nơi Chốn/ Phương Hướng),
- Overview Of Exclamatory Sentences (Tổng Quan Về Câu Cảm Thán),
- Exclamatory Sentence With 'So' And 'Such' (Câu Cảm Thán Với 'So' Và 'Such'),
- Exclamatory Sentence Beginning With 'How' (Câu Cảm Thán Với How),
- Exclamatory Sentence Beginning With 'What' (Câu Cảm Thán Với What). 

Sau khi hoàn thành khóa học English Grammar For Proficiency (C2) này, bạn có thể hình thành khả năng đọc hiểu hầu như bất kỳ điều gì bạn nghe hay đọc được, đọc hiểu được những văn bản có đề tài trừu tượng và có cấu trúc cực kỳ phức tạp, có năng lực sử dụng ngôn ngữ như người bản xứ.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả