HAPPY 4th BIRTHDAY: THÊM 1 TUỔI - TẶNG 1 NĂM. Áp dụng cho TẤT CẢ bộ từ vựng trên hệ thống, và cả tài khoản VIP & VIP Plus. Cơ hội Duy nhất trong năm. Tìm hiểu & Nâng cấp TẠI ĐÂY nha mems!^^

×

Tác giả: geohien

Đánh giá

5

TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC

Tiếng Anh theo Chủ đề

Từ vựng 20

comfortable

comfortableadj /ˈkʌmftərbl/

thoải mái

I'm not comfortable with the idea of leaving her on her own.

bright

brightadj /braɪt/

hoạt bát, tươi tắn

Why are you so bright and cheerful today?

angry

angryadj /ˈæŋɡri/

tức giận, cáu

I was angry with his behavior.

sleepy

sleepyadj /ˈslipi/

buồn ngủ

The baby cried loudly because he was sleepy.

surprised

surprisedadj /sɚˈpraɪzd/

ngạc nhiên, bất ngờ

I'll be surprised if he gets here on time.

grateful

gratefuladj /ˈɡreɪtfl/

biết ơn

After the earthquake, we felt grateful to be alive.

funny

funnyadj /ˈfʌni/

buồn cười, thú vị

Do you know any funny jokes?

scared

scaredadj /skerd/

sợ hãi

He's scared of spiders.

embarrassed

embarrassedadj /ɪmˈberəst/

ngượng ngùng

She felt embarrassed about undressing in front of the doctor.

confused

confusedadj /kənˈfjuzd/

lúng túng, bối rối

He is a bit confused.

sad

sadadj /sæd/

buồn rầu

I will be so sad if you can't come.

happy

happyadj /ˈhæpi/

hạnh phúc

She looks so happy.

jealous

jealousadj /ˈdʒɛləs/

ghen, ghen tức

Anna says she feels jealous every time another woman looks at her boyfriend.

nervous

nervousadj /ˈnərvəs/

hồi hộp, bồn chồn, lo lắng

I was very nervous about driving again after the accident.

thirsty

thirstyadj /ˈθərsti/

khát

I feel thirsty when I finished jogging.

hungry

hungryadj /ˈhʌŋɡri/

đói

The children are always hungry when they get home from school.

shame

shamen /ʃeɪm/

sự xấu hổ

He said he felt no shame for what he had done.

tired

tiredadj  /ˈtaɪərd/

mệt mỏi

I was so tired when I got home from work last night.

tense

tenseadj /tɛns/

căng thẳng

She was very tense as she waited for the interview.

bored

boredadj /bɔrd/

chán nản

He was getting bored with doing the same thing every day.