Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học tiếng Anh trình độ Cao trung cấp

550 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
22 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cao cấp
150 mẫu câu tiếng Anh trình độ trung cấp
Phản xạ tiếng Anh cấp độ B2
Nắm vững các nguyên tắc viết trong đoạn văn

Khóa học tiếng Anh trình độ Trung cao cấp