Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản

1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề
500 mẫu câu tiếng Anh thường gặp nhất
Nắm vững toàn bộ các nguyên tắc phát âm theo IPA
Biết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Phù hợp với đối tượng mới bắt đầu, hoặc mất căn bản (A0-A1)