Hệ thống khóa học tiếng Anh VOCA

Trình độ tiếng Anh A0

Khóa luyện Viết tiếng Anh

Giúp bạn rèn luyện kỹ năng Viết theo phương pháp học thuật (Academic writing).
Phát triển tư duy logic và khả năng trình bày ý tưởng.
Xây dựng toàn diện kỹ năng từ cụm – câu – đoạn văn cho đến bài luận hoàn chỉnh