VOCA For Market Leader (Pre Intermediate)

VOCA For Market Leader (Pre-intermediate): Khóa học từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành Kinh tế, thương mại

VOCA For Market Leader (Pre-intermediate) là bộ từ vựng thứ 2 thuộc dòng 5 sản phẩm Market Leader (tiếng Anh thương mại), khóa học sẽ giúp bạn nắm vững hơn 400 từ, cụm từ, thuật ngữ quan trọng và thường gặp trong các tình huống giao tiếp, hay kinh doanh. 

Xem chi tiết

Chủ đề 24

Careers (Vocab)

0/20
Careers (Vocab)
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

Careers (Reading)

0/20

Selling online (Vocab)

0/20

Selling online (Reading)

0/22

Company's types (Vocab)

0/20

Company's types (Reading)

0/20

Great ideas (Vocab)

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/142

Great ideas (Reading)

0/20

Stress (Vocab)

0/15

Stress (Reading)

0/20

Entertaining (Vocab)

0/20

Entertaining (Reading)

0/19

Marketing (Vocab)

0/15

Marketing (Reading)

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/124

Planning (Vocab)

0/15

Planning (Reading)

0/15

Managing people (Vocab)

0/15

Managing people (Reading)

0/17

Conflict (Vocab)

0/15

Conflict (Reading)

0/20

New business (Vocab)

0/21

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/118