POWER ENGLISH

POWER ENGLISH: KHOÁ HỌC 1200 TỪ VỰNG, CỤM TỪ, THÀNH NGỮ TIẾNG ANH QUAN TRỌNG NHẤT TRONG GIÁO TRÌNH POWER ENGLISH CỦA THẦY AJ.HOGE

VOCA giúp bạn nắm vững hơn 1200 từ vựng, cụm từ và thành ngữ tiếng Anh quan trọng nhất trong giáo trình Power Effortless English của tiến sĩ AJ Hoge.

Xem chi tiết

Chủ đề 69

INTRO 1

0/20
INTRO 1
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

INTRO 2

0/20

EMOTIONAL MASTERY 1

0/20

EMOTIONAL MASTERY 2

0/20

BELIEFS 1

0/20

BELIEFS 2

0/20

THOUGHT MASTERY 1

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

THOUGHT MASTERY 2

0/20

MODELS 1

0/20

MODELS 2

0/20

REPETITION 1

0/20

REPETITION 2

0/20

IDENTITY 1

0/20

IDENTITY 2

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

KAIZEN 1

0/20

KAIZEN 2

0/20

READING POWER 1

0/20

READING POWER 2

0/20

UNLIMITED 1

0/20

UNLIMITED 2

0/20

HEALTHY AT 100 1

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140