800 ENGLISH SENTENCES IN COMMUNICATION (EXPANDING 1) banner
Học theo câu

800 English Sentences in Communication (Expanding 1): 100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Nâng cao

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2
Học ngay

Bài học 24

Small talk 1

0/15
Small talk 1
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Small talk 2

0/15

Part-time jobs 1

0/15

Part-time jobs 2

0/15

Successful business 1

0/15

Review 1

0/15

Successful business 2

0/15

Gadgets and machines 1

0/15

Gadgets and machines 2

0/15

Character traits 1

0/15

Character traits 2

0/15

Review 2

0/15

Character traits 3

0/15

Cooking 1

0/15

Cooking 2

0/15

Cooking 3

0/15

Cooking 4

0/15

Review 3

0/15

Housing 1

0/15

Housing 2

0/15

Apartment problems 1

0/15

Apartment problems 2

0/15

Apartment problems 3

0/15

Final Test

0/15

Chi tiết về khóa học

Khóa học được xây dựng dựa trên nguồn giáo trình Tactics for Listening (Expanding) của nhóm tác giả Jack C. Richards trực thuộc nhà xuất bản Đại học Oxford. Đây là một giáo trình uy tín chuyên về phát triển kỹ năng nghe với nội dung bài học là những cuộc đàm thoại, bài nói thực tế cùng những chủ đề thực tiễn trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, nội dung của mỗi giáo trình thuộc bộ sách đều được phân cấp và thiết kế theo cấp độ tăng dần nhằm thuận lợi cho sự phát triển về ngôn ngữ của người học.

Được phát triển dựa trên nội dung của giáo trình cổ điển trên, khóa học 800 English Sentences in Communication mong muốn đem đến cho người học những mẫu câu có tính ứng dụng cao, tập trung vào mảng ngôn ngữ giao tiếp. Thông qua khóa học này, VOCA Sentence mong muốn giúp bạn phát triển các mẫu câu với tính khả dụng cao (Colloquialism); từ đó hỗ trợ hình thành nền tảng giúp bạn phát triển kỹ năng Nói và Giao tiếp (Speaking) sau này. 

Riêng với bộ Expanding 1, các bạn sẽ được tiếp cận các mẫu câu giao tiếp với những chủ đề thân thuộc ở cấp độ nâng cao so với các khóa học trước; qua đó giúp bạn củng cố vốn câu và kỹ năng hình thành ngôn ngữ để ứng dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày hoặc phát triển kỹ năng về sau.

Đối tượng học:

Về độ khó, các mẫu câu trong khóa học được thiết kế với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nâng cao hơn theo lộ trình khóa học lớn nhằm giúp người học ở các cấp độ trung cấp trở lên tiếp cận và phát triển khối câu giao tiếp. Do đó, người học được khuyến khích phát triển vốn từ vựng và ngữ pháp ở cấp độ trung cấp hoặc hoàn thành các khóa học Basic và Developing trước khi học để đạt hiệu quả tối đa.

Về nội dung, các chủ đề của khóa học nói chung được trải dài ở đa dạng các tình huống thường gặp và chạm ngỏ các vấn đề chuyên môn trong cuộc sống ở các môi trường giao tiếp, trao đổi quan điểm,… nên người học ở độ tuổi sinh viên và người đi làm sẽ ứng dụng hiệu quả nhất nội dung nói trên.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học