TALK WITH TENSES 2 banner

Talk with Tenses 2: Ứng dụng các cấu trúc về thì thông qua các mẫu câu trong tiếng Anh

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 30

Experience

0/15
Experience
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Until now

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Just now

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Reasons

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

What was happening

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

It kept happening

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Interruptions 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

At the same time

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

What will be happening

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Expectations

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Interruptions 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Not yet

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

review 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the past 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the past 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 4

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the future 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the future 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

review 5

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Still in the present 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Still in the present 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

That's why 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

review 6

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Up to the past

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

That's why 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 7

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

By the future

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Final Test

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Khóa học Talk with Tenses 2 được phát triển dựa trên nội dung của giáo trình English Grammar For Vietnamese, cung cấp 110 mẫu câu sử dụng 8 thì cơ bản nhất trong tiếng Anh giúp bạn học sẽ tự tin hơn để vận dụng các Thì tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp một cách thành thạo.

Bạn có đang gặp vấn đề với việc học ngữ pháp?

- Bạn đã học kiến thứ ngữ pháp về thì nhưng chỉ dừng lại ở khả năng hình thành cấu trúc?

- Bạn không biết cách ứng dụng các thì trong tiếng Anh ở những tình huống cụ thể?

- Bạn gặp khó khăn trong việc xác định và sử dụng đúng thì trong tiếng Anh?

- Bạn không hứng thú trước cách học ngữ pháp hiện tại?

Nếu đúng vậy thì Talk with Tenses có thể là giải pháp "2 trong 1" được thiết kế dành riêng cho bạn rồi đó. 

Những vấn đề nêu trên thường gặp phải trong quá trình học của không ít người; và nguyên nhân thường đến từ phương pháp học Top-down (Lý thuyết trước, thực hành sau) khiến người học khó vận dụng ngữ pháp vào thực tiễn. Biết được khó khăn đó của bạn học, đội ngũ nội dung của VOCA đã xây dựng bộ hai khóa học Talk with Tenses (200 mẫu câu về tất cả các Thì trong tiếng Anh).

Talk with Tenses giúp bạn “vừa giỏi ngữ pháp, vừa vững giao tiếp” như thế nào?

- Đầu tiên, về mục đích học tập, khoá học được thiết kế chuyên biệt nhằm giúp bạn học có thể tiếp cận các kiến thức ngữ pháp qua các mẫu câu có tính ứng dụng cao trong giao tiếp thừa cư thể nắm vững các qui tắc ngữ pháp với cách dùng các thì trong tiếng Anh.

- Về giáo trình, được phát triển dựa trên nội dung của giáo trình English Grammar For Vietnamese (thuộc hệ thống VOCA Grammar), khóa học Talk with Tenses bao gồm 200 mẫu câu chia làm 2 khoá học: Talk With Tenses 1 và Talk With Tenses 2, mong muốn đem đến cho người học những mẫu câu có tính ứng dụng cao và một cách tiếp cận gián tiếp với kiến thức ngữ pháp về thì nâng cao: Từ thì hiện tại  đến tương lai hoàn thành tiếp diễn. Thông qua các bài học, bạn sẽ nắm vững cách dùng của mỗi thì tương ứng trong từng tình huống giao tiếp cụ thể; từ đó hình thành kỹ năng vận dụng linh hoạt khối kiến thức nền tảng này trong Anh ngữ.

- Ngoài ra, các mẫu câu trong khóa học được thiết kế với từ vựng ở mức độ từ cơ bản đến trung cấp, phù hợp với đa phần các đối tượng người học. Đồng thời giúp nhấn mạnh kiến thức ngữ pháp được truyền đạt thông qua các mẫu câu trong bài. Do đó, bạn hãy tập trung vào phần Cách dùngNgữ cảnh ở mỗi câu để khóa học giúp bạn đạt hiệu quả tốt nhất.

- Về độ khó, các bài học nhấn trọng tâm vào sáu (8) cấu trúc thì thông dụng nhất trong tiếng Anh bao gồm:

 1. Thì hiện tại hoàn thành
 2. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 3. Thì quá khứ tiếp diễn
 4. Thì quá khứ hoàn thành
 5. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 6. Thì tương lai tiếp diễn
 7. Thì tương lai hoàn thành
 8. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

*Do mục đích của khóa học giúp bạn tập trung vào phát triển kỹ năng ứng dụng, VOCA khuyến nghị người học nên nắm vững hoặc có khái niệm cơ bản về cấu trúc ngữ pháp của các thì nói trên trước khi học (Tham khảo hệ thống VOCA Grammar) để đạt kết quả tốt nhất.

Về phương pháp học tập, VOCA ứng dụng các phương pháp học tập sinh động thông qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi,... giúp các bạn không chỉ nhớ câu và ngữ nghĩa mà còn có thể ứng dụng ngay vào thực tế. Cụ thể các bạn sẽ được:

- Học câu tiếng Anh qua phương pháp Flashcards:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

- Thực hành nhận diện câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Với những bài tập này, bạn học sẽ được vận dụng kỹ năng Nghe và Đọc để tạo liên kết với ngữ nghĩa và cách viết của mẫu câu. Từ đó bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ ý kiến hoặc thông điệp người nói muốn truyền tải khi nghe họ nói hoặc đọc tin nhắn.

- Thực hành hình thành câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Với những bài tập này, bạn được yêu cầu nhận diện được và vận dụng kỹ năng Viết để hình thành đúng được mẫu câu. Từ đó bạn có thể nắm đúng cách viết của thông tin vừa nghe hoặc đọc được.

- Thực hành ứng dụng câu:

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Với những bài học này, bạn được yêu cầu liên kết được mẫu câu với cách dùng hoặc tình huống ngữ cảnh đưa ra. Từ đó bạn có thể tư duy mẫu câu chính xác với mong muốn và mục đích sử dụng trong giao tiếp thực tế.

- Kiểm tra và đánh giá lại quá trình học

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Bạn học sẽ được kiểm tra để đánh giá lại hiệu quả quá trình học cũng như mức độ ghi nhớ và sử dụng các mẫu câu trong bài.

Về phương pháp ôn tập

100 mẫu câu tiếng Anh thông dụng cho trình độ Cơ bản

Talk With Tenses 2 giúp bạn ghi nhớ câu lâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan - Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, và cuối cùng là kiểm tra sau 30 bài. Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ mẫu câu sâu sắc, và không rơi vào trạng thái "học trước quên sau".  

Khóa học Talk With Tenses 2 dành cho ai?

 • Bạn gặp khó khăn trong việc xác định và sử dụng đúng thì trong tiếng Anh.

 • Bạn học muốn nâng cấp trình độ tiếng Anh giao tiếp.

 • Bạn học đang tìm một phương pháp học thì tiếng Anh dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ mang lại cho bạn học:

 • Giúp bạn ứng dụng chính xác 8 thì còn lại trong tiếng Anh với 22 cách dùng.

 • Giúp bạn tăng khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh với thì trong những tình huống thông dụng.

 • Giúp bạn tự tin giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên như người bản xứ.

Bên cạnh đó, người học có thể HỌC THỬ MIỄN PHÍ 1 chủ đề đầu tiên trong khóa học Talk With Tenses 2, như vậy, bạn học có thể tự kiểm chứng những gì VOCA đã nêu trên. Thật tuyệt vời phải không nào! 

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay bộ khóa học kỳ diệu này?? Nào, LET’S GO!!!

Được phát triển từ năm 2013, VOCA là ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Năm 2019, 2020, 2021, VOCA liên tục được TECHFEST (Chương trình khởi nghiệp quốc gia, đề án 844 của Bộ khoa học công nghệ) bình chọn là Top 5 Edtech ngôn ngữ tiêu biểu nhất.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả