TALK WITH TENSES 2 banner

Talk with Tenses 2: Ứng dụng các cấu trúc về thì thông qua các mẫu câu trong tiếng Anh

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 30

Experience

0/15
Experience
Câu đã thuộc: 0/15
Học ngay

Until now

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Just now

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Reasons

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

What was happening

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

It kept happening

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Interruptions 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

At the same time

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

What will be happening

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Expectations

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Interruptions 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Not yet

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

review 3

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the past 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the past 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 4

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the future 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Done in the future 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

review 5

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Still in the present 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Still in the present 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

That's why 1

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

review 6

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Up to the past

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

That's why 2

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Review 7

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

By the future

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Final Test

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Bạn có đang gặp vấn đề với việc học ngữ pháp?

- Bạn đã học kiến thứ ngữ pháp về thì nhưng chỉ dừng lại ở khả năng hình thành cấu trúc?

- Bạn không biết cách ứng dụng các thì trong tiếng Anh ở những tình huống cụ thể?

- Bạn gặp khó khăn trong việc xác định và sử dụng đúng thì trong tiếng Anh?

- Bạn không hứng thú trước cách học ngữ pháp hiện tại?

Nếu đúng vậy thì Talk with Tenses có thể là giải pháp "2 trong 1" được thiết kế dành riêng cho bạn rồi đó. 

Những vấn đề nêu trên thường gặp phải trong quá trình học của không ít người; và nguyên nhân thường đến từ phương pháp học Top-down (Lý thuyết trước, thực hành sau) khiến người học khó vận dụng ngữ pháp vào thực tiễn. Biết được khó khăn đó của bạn học, đội ngũ nội dung của VOCA đã xây dựng bộ hai khóa học Talk with Tenses (200 mẫu câu về tất cả các Thì trong tiếng Anh).

Talk with Tenses giúp bạn “vừa giỏi ngữ pháp, vừa vững giao tiếp” như thế nào?

- Đầu tiên, về mục đích học tập, khoá học được thiết kế chuyên biệt nhằm giúp bạn học có thể tiếp cận các kiến thức ngữ pháp qua các mẫu câu có tính ứng dụng cao trong giao tiếp thừa cư thể nắm vững các qui tắc ngữ pháp với cách dùng các thì trong tiếng Anh.

- Về giáo trình, được phát triển dựa trên nội dung của giáo trình English Grammar For Vietnamese (thuộc hệ thống VOCA Grammar), khóa học Talk with Tenses bao gồm 200 mẫu câu chia làm 2 khoá học: Talk With Tenses 1 và Talk With Tenses 2, mong muốn đem đến cho người học những mẫu câu có tính ứng dụng cao và một cách tiếp cận gián tiếp với kiến thức ngữ pháp về thì nâng cao: Từ thì hiện tại  đến tương lai hoàn thành tiếp diễn. Thông qua các bài học, bạn sẽ nắm vững cách dùng của mỗi thì tương ứng trong từng tình huống giao tiếp cụ thể; từ đó hình thành kỹ năng vận dụng linh hoạt khối kiến thức nền tảng này trong Anh ngữ.

- Ngoài ra, các mẫu câu trong khóa học được thiết kế với từ vựng ở mức độ từ cơ bản đến trung cấp, phù hợp với đa phần các đối tượng người học. Đồng thời giúp nhấn mạnh kiến thức ngữ pháp được truyền đạt thông qua các mẫu câu trong bài. Do đó, bạn hãy tập trung vào phần Cách dùng và Ngữ cảnh ở mỗi câu để khóa học giúp bạn đạt hiệu quả tốt nhất.

- Về độ khó, các bài học nhấn trọng tâm vào sáu (6) cấu trúc thì thông dụng nhất trong tiếng Anh bao gồm:

  1. Thì hiện tại đơn
  2. Thì hiện tại tiếp diễn
  3. Thì quá khứ đơn
  4. Thì tương lai đơn
  5. Tương lai với Be going to
  6. Thì hiện tại hoàn thành 

*Do mục đích của khóa học giúp bạn tập trung vào phát triển kỹ năng ứng dụng, VOCA khuyến nghị người học nên nắm vững hoặc có khái niệm cơ bản về cấu trúc ngữ pháp của các thì nói trên trước khi học (Tham khảo hệ thống VOCA Grammar) để đạt kết quả tốt nhất.

Những ai phù hợp với khoá học này?

Chủ đề của các mẫu câu sẽ xoay quanh những tình huống thường gặp trong cuộc sống để đảm bảo tính ứng dụng cao nhất. Do đó, người học ở mọi lứa tuổi đều có thể đạt hiệu quả tốt nhất với khóa học này.

Với Talk With Tenses, bạn học sẽ tự tin hơn để vận dụng các Thì tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp một cách thành thạo. Một mục tiêu trúng hai đích, vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu học ngay thôi nào!

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả