Nhóm khoá học tiếng Anh để thi chứng chỉ

Bao gồm các khóa học tiếng Anh giúp người học chuẩn bị kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết có được kết quả tốt trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh phổ biến (TOEIC, IELTS, CEFR,...)