Tôi đăng ký nhưng hệ thống báo Email đã tồn tại, dường như ai đó đã sử dụng email của tôi để đăng ký. Tôi phải làm sao?

Nếu bạn đang nhận được các email từ VOCA, hoặc bạn đăng ký tài khoản mới trên VOCA nhưng hệ thống báo email đăng ký đã tồn tại, vậy có thể có người khác đã nhập địa chỉ email của bạn khi họ tạo tài khoản. May mắn thay, bây giờ bạn có toàn quyền kiểm soát tài khoản và có quyền để tắt hoạt động này bằng cách chứng thực bạn là người sở hữu email đó. Hãy thực hiện những bước đơn giản dưới đây để tắt tài khoản giả mạo:

1. Đến trang https://www.voca.vn.

2. Ở mục "Sign in", chọn "quên mật khẩu" và thực hiện các bước theo hướng dẫn để tự gửi cho bạn một email để đặt lại mật khẩu.

3. Kiểm tra email của bạn và ấn vào đường dẫn để đặt lại mật khẩu.

4. Chọn một mật khẩu mới và tiếp tục với VOCA, đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Khi tạo một tài khoản VOCA, sử dụng địa chỉ email của riêng bạn là điều bắt buộc, bạn không thể giả lập email hoặc dùng email người khác. Tạo ra một tài khoản bằng địa chỉ email không phải của bạn sẽ khiến bạn không thể khôi phục mật khẩu bị mất và nhận thông báo, và cũng cho phép người khác kiểm soát tài khoản và xóa tài khoản. Một tài khoản đăng ký bằng địa chỉ email không phải của bạn sẽ có rủi ro bị xóa bất kỳ lúc nào mà không có thông báo trước.