Tôi muốn ngừng nhận email thông báo

Trường hợp bạn nhận được các email thông báo từ VOCA không mong muốn, bạn có thể đăng ký ngừng nhận email bằng cách sau:

- Bước 1. Bạn mở email VOCA đã gửi và kéo xuống dưới cùng sẽ thấy nút Unsubscribe

- Bước 2. Bạn nhấn vào nút Unsubscribe và hoàn tất xác nhận ngừng nhận thông báo.

Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và xin lỗi nếu đã làm phiền đến bạn.