VOCA EPT là gì?

Kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn với VOCA EPT (English Proficient Test), chương trình kiểm tra theo chuẩn Châu Âu, nhận kết quả và chứng chỉ sau 30 phút.

Kiểm tra trình độ Anh ngữ của bạn tại đây: https://www.voca.vn/ept