Phương pháp học

Học tiếng Anh trên VOCA, thì mỗi kiến thức hay kỹ năng sẽ được truyền tải theo phương pháp đặc trưng riêng.

Ví dụ:

- Khi bạn học từ vựng tiếng Anh, VOCA sẽ áp dụng các phương pháp học như Flashcards, VAK, TPA,.. 

- Nhưng khi bạn học tiếng Anh giao tiếp (Nghe và Nói) thì VOCA sẽ áp dụng phương pháp học khác, cụ thể là Natural Approach (tiếp cận tự nhiên), để giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả học ở phần học này.

- Tương tự, khi học phát âm tiếng Anhhọc ngữ pháp tiếng Anh, luyện Viết và các kỹ năng khác cũng vậy, VOCA sẽ áp dụng một qui trình học hoàn toàn khác. 

Bạn có thể truy cập vào thư viện VOCA: https://www.voca.vn/library trải nghiệm mỗi qui trình và phương pháp học tiếng Anh trên VOCA hoàn toàn miễn phí.

Câu hỏi của bạn?