Làm thế nào để được thưởng ME?

Những trường hợp sau đây bạn sẽ được thưởng ME: 

  1. Thưởng 1 ME khi hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra ở mỗi bài học (Mỗi bài học sẽ được thưởng ME tối đa 1 lần)
  2. Thưởng 2 ME khi người học hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra tuần.
  3. Thưởng 3 ME khi người học hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra tháng.
  4. Thưởng 5 ME khi người học hoàn thành bài kiểm tra kết thúc mỗi khóa học.

Vậy làm thế nào để được thưởng ME?

Hãy tích cực hoàn thành bài kiểm tra ở mỗi bài học, VOCA sẽ thưởng cho bạn khi bạn hoàn thành kết quả 100% với mức thời gian quy định.