Điểm ME là gì?

ME là tiền ảo được dùng trên hệ thống học từ vựng tiếng Anh thông minh VOCA.VN. Giá trị quy đổi: 1ME ~ 1000 đồng. Phạm vi sử dụng: Đối với người học, chỉ dùng ME để mua các sản phẩm/bộ từ vựng trên hệ thống VOCA.VN chứ không có giá trị qui đổi ra tiền mặt. Đối với đội ngũ quản lý hệ thống VOCA.VN, dùng ME để tặng cho những người học có thành tích tốt.

Để được hỗ trợ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả bạn có thể liên hệ với đội ngũ của VOCA theo thông tin sau: 
VOCA.VN: NỀN TẢNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG MINH
Địa chỉ: Tòa nhà NP, số 232/17 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028)35 261 397 - Hotline: 082.990.5858
Email: support@voca.vn

Các bài viết liên quan: