Thời gian học thử là bao nhiêu lâu?

Việc học thử chỉ kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ cho chủ đề đầu tiên. Sau thời gian này để có thể tiếp tục bạn cần thực hiện thanh toán. Chúc bạn học tốt!

Các bài viết liên quan: