VOCA Premium là gì?

Premium là tài khoản học tiếng Anh cao cấp trên VOCA. Hãy đăng ký Premium để giúp hiệu quả học ngoại ngữ của bạn nhanh hơn.

Các loại tài khoản Premium:

1. Theo kỹ năng: Từ vựng, Ngữ pháp, Phát âm, Giao tiếp, Music, Writing

2. Theo lộ trình: A0, A1, A2, B1, B2, C

3. Luyện thi chứng chỉ: TOEIC, IELTS, TOEFL, CEFR, THPT,..

Ngoài ra, bạn học có thể lựa chọn gói PREMIUM toàn diện, cho phép học toàn bộ các khóa học trên các hệ thống VOCA, bao gồm tất cả các gói nêu trên.

Thông tin chi tiết về Premium bạn truy cập vào trang: https://www.voca.vn/premium , hoặc gọi số 0829905858 để được tư vấn và hỗ trợ.