Độ mạnh tối thiểu của mật khẩu là gì và làm thế nào để làm cho mật khẩu của tôi mạnh?

Mật khẩu cần tối thiểu từ 6 ký tự trở lên, hạn chế dùng ngày sinh, hoặc các chuỗi ký tự quen thuộc như: 123456, hoặc abcdef,..

Để được hỗ trợ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả bạn có thể liên hệ với đội ngũ của VOCA theo thông tin sau: 
VOCA.VN: NỀN TẢNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG MINH
Địa chỉ: Tòa nhà NP, số 232/17 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (028)35 261 397 - Hotline: 082.990.5858
Email: support@voca.vn

Các bài viết liên quan: