TIẾNG ANH LỚP 12

Bộ từ vựng tiếng Anh 12 : 'Bí kíp' vượt vũ môn trong các kỳ thi Quốc gia, Đại học

Bao gồm 1600 từ vựng tiếng Anh quan trọng nhất dành cho học sinh lớp 12. Được chọn lọc kỹ lưỡng từ giáo trình tiếng Anh 12 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Xem chi tiết

Chủ đề 117

HOME LIFE - READING 1

0/18
HOME LIFE - READING 1
Từ đã thuộc: 0/18
Học ngay

HOME LIFE - READING 2

0/20

HOME LIFE - LISTENING

0/14

CULTURAL DIVERSITY - READING 1

0/20

CULTURAL DIVERSITY - READING 2

0/19

CULTURAL DIVERSITY - WRITING

0/15

CULTURAL DIVERSITY - LISTENING

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/126

CULTURAL DIVERSITY - SPEAKING

0/12

CULTURAL DIVERSITY - LANGUAGE FOCUS

0/16

WAYS OF SOCIALISING - READING 1

0/17

WAYS OF SOCIALISING - READING 2

0/17

WAYS OF SOCIALISING - WRITING

0/18

WAYS OF SOCIALISING - LISTENING

0/16

WAYS OF SOCIALISING - SPEAKING

0/16

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/112

WAYS OF SOCIALISING - LANGUAGE FOCUS

0/12

TEST YOURSELF A1

0/12

TEST YOURSELF A2

0/13

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - READING 1

0/20

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - READING 2

0/20

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - LISTENING

0/8

SCHOOL EDUCATION SYSTEM - LANGUAGE FOCUS

0/19

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/104