VOCA FOR KIDS

VOCA Kids : 600 từ vựng tiếng Anh cho trẻ em giao tiếp hiệu quả sau 30 ngày

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 32

Greeting & Introduction (part 1)

0/19
Greeting & Introduction (part 1)
Từ đã thuộc: 0/19
Học ngay

Greeting & Introduction (part 2)

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Talking About Hobby (part 1)

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Talking About Hobby (part 2)

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

What do you want to be in the future?

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Introducing family from photograph (part 1)

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Introducing family from photograph (part 2)

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Express regrets (part 1)

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Express regrets (part 2)

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Express happy feelings

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Give an advice

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

American history (Part 1)

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

American history (Part 2)

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Preparation for a Math examination

0/21

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Fun science (part 1)

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Fun science (part 2)

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Imagine the future world

0/21

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Practice pronunciation

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Goodbye

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Disease and Hospital

0/21

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

At an art museum

0/24

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Lost items

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

John' Daily Life

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Pajama party

0/21

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Pets

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Shoe's store (part 1)

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Shoe's store (part 2)

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Welcome to my house

0/21

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Fashion talk

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Asking for permission

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Các ba mẹ có biết?? Phương pháp tốt nhất để giúp bé học tốt một ngôn ngữ thứ 2 đó là tiếp cận theo phương pháp Tự nhiên? Hãy tưởng tượng lại cách mà ba mẹ đã dạy bé học tiếng Việt như thế nào, đó là học qua các tình huống giao tiếp hàng ngày, ba mẹ dạy bé nói và bé tập nói theo, ba mẹ mô tả ngôn ngữ bằng hành động và các bé hiểu chúng một cách tự nhiên mà không phải thông qua một giáo trình văn phạm nào cả phải không nào? Tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác thì đều có cách tiếp cận tương tự mà thôi, chỉ cần cho bé học ngôn ngữ theo tình huống và luyện tập chúng theo cách tự nhiên thì các ba mẹ đã giúp bé một bước tiến dài trong việc học tiếng Anh rồi đó. 

Tuy nhiên, vai trò của ba mẹ là rất quan trọng, không phải chỉ đưa video cho bé, cho bé xem và nghe là giỏi tiếng Anh ngay được, để giúp bé học tốt tiếng Anh thì các ba mẹ phải là người đầu tiên học trước, và tiếp theo đó sẽ là người thầy của bé. Trẻ em từ 4-15 tuổi là đối tượng phù hợp nhất để học ngôn ngữ, với khả năng ghi nhớ nhanh, dễ bắt trước, chính vì thế các ba mẹ không nên xem tiếng Anh (hay bất kỳ một ngôn ngữ nào khác) như một 'môn học', thay vào đó hãy xây dựng 'tình yêu với ngôn ngữ' cho bé. Hãy cùng bé học tiếng Anh, cùng bé giao tiếp, cùng bé nói, chủ động tạo môi trường để bé 'thực hành' ngôn ngữ vào thực tế ba mẹ nhé. 

Nhiều ba mẹ nói rằng, khả năng ngôn ngữ của ba mẹ không tốt thì làm sao dạy cho bé được cơ chứ, tốt nhất là đưa bé tới trung tâm cho thầy cô dạy bé. Nhưng các ba mẹ có biết rằng, không phải trung tâm nào cũng có cách dạy ngôn ngữ khoa học và hiệu quả, thời lượng học ngôn ngữ trên lớp quá ngắn ngủi, và sự tiếp xúc ngắt quãng sẽ không phải là cách hay nhất để giúp bé nói được tiếng Anh. Hơn nữa, học phí tại các trung tâm tiếng Anh không hề rẻ, và ba mẹ sẽ phải chi trả một khoản tiền hàng tháng đều đặn, và đương nhiên không phải ba mẹ nào cũng có điều kiện như vậy cả. 

Ba mẹ hãy giúp bé bằng cách trở thành 'bạn học' của bé, cùng bé sử dụng Anh ngữ mọi lúc mọi nơi, có như vậy thì mới hình được thói quen cũng như tình yêu ngôn ngữ ở bé. Và đừng lo lắng nếu ba mẹ 'tự ti' về khả năng học ngoại ngữ của mình vì sau đây VOCA sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các ba mẹ sử dụng bộ sản phẩm có tên là VOCA KIDS được thiết kế dành cho ba mẹ tự học và dạy bé nói tiếng Anh tại nhà. 

VOCA KIDS là gì ư? Đó là bộ sản phẩm tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho ba mẹ tự học tại nhà, và đặc biệt phù hợp với các bé có độ tuổi từ 6-15 tuổi, bộ sản phẩm được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp học từ vựng tiếng Anh thông minh của VOCA và English SingSing - chương trình học tiếng Anh dành cho trẻ em phổ biến nhất trên Youtube, được nhiều ba mẹ trên thế giới áp dụng vào việc dạy tiếng Anh cho bé. 

VOCA KIDS có gì đặc biệt? 

- Thứ nhất, nội dung của VOCA KIDS được xây dựng và chọn lọc kĩ lưỡng từ 25 video phổ nhất trên kênh English Singsing, mỗi video là một tình huống giao tiếp thông dụng với những từ vựng và văn phạm gần gũi, giúp bé dễ dàng tiếp thu và ứng dụng những gì đã học vào thực tế. Không những vậy, đội ngũ nội dung VOCA đã chuyển dịch các video về dạng song ngữ Anh-Việt, chính vì thế các ba mẹ cũng có thể dễ dàng hiểu được nội dung của mỗi bài học và hướng dẫn các bé tiếp cận chúng một cách hiệu quả hơn. 


Video mẫu, chủ đề: Greeting & Introduction (Chào hỏi và giới thiệu).

- Thứ hai, VOCA KIDS sẽ giúp các ba mẹ nắm vững cách sử dụng 640 từ vựng tiếng Anh quan trọng trong các tình huống bằng cách ứng dụng phương pháp học từ vựng tiếng Anh nổi tiếng của VOCA, ba mẹ không chỉ hiểu được nghĩa của từ, của câu thôi mà còn có thể phát âm chuẩn như người bản ngữ, từ đó ba mẹ có thể tự tin để hướng dẫn lại cho bé cách phát âm đúng mà không cần phải đưa bé tới trường lớp. 

- Thứ ba, VOCA hỗ trợ ba mẹ và các bé sử dụng VOCA KIDS trên mọi thiết bị có kết nối internet (máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng..), chính vì thế ba mẹ có thể cho bé học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, lúc ở nhà, trên đường đi chơi, hay cho bé mang theo khi lên lớp học, tất cả đều được hỗ trợ tốt nhất và tiện lợi nhất. 

Các ba mẹ sử dụng VOCA KIDS như thế nào để có được hiệu quả tốt nhât?

- Bước 1, như VOCA đã nói ở trên, để giúp bé thì ba mẹ phải là người đầu tiên học trước. Với mỗi bài học ba mẹ cần nắm vững nội dung và những gì đã học. 

- Bước 2, ba mẹ cho bé tham gia vào việc học bằng 2 cách. Một là, cho bé xem video và giải thích nội dung video cho bé. Hai là, tập cho bé nói các câu tiếng Anh thông dùng trong giao tiếp hàng ngày với những gì ba mẹ đã học được. 

- Bước 3, thường xuyên lặp lại các câu tiếng Anh mà ba mẹ đã hướng dẫn cho bé trong các tình huống giao tiếp hàng ngày của gia đình. 

Thật đơn giản phải không nào, giờ thì các ba mẹ đã có lời giải đáp rõ ràng cho vấn đề của mình rồi nhé. Thay vì tiếp tục loay hoay với cơ man nào là phương pháp học tiếng Anh dành cho bé, tại sao ba mẹ không thử trải nghiệm một phương pháp học hiệu quả, một giáo trình đáng tin cậy và chất lượng với VOCA KIDS?

Ba mẹ còn đắn đo gì nữa? Hãy cùng VOCA giúp bạn và bé yêu của bạn có được nền tảng tiếng Anh vững vàng hơn trong tương lai bạn nhé. 

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!