3000 KEY WORDS FOR IELTS

3000 KEY WORDS FOR IELTS : 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP TRONG MỌI BÀI THI IELTS

Học 3000 từ vựng IELTS được xây dựng dựa trên 200 đề thi IELTS thật, và chọn lọc từ giáo trình Key Words For IELTS nổi tiếng của nhà xuất bản Collins.

Xem chi tiết

Chủ đề 194

PLANTS & ANIMAL 1

0/15
PLANTS & ANIMAL 1
Từ đã thuộc: 0/15
Học ngay

PLANTS & ANIMAL 2

0/15

HEALTH & HEALTHCARE 1

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 18

0/109

HEALTH & HEALTHCARE 2

0/15

ILLNESS

0/15

GEOGRAPHY

0/19

PEOPLE, FAMILY & POPULATION

0/16

SOCIAL DIFFERENCE & SOCIAL ISSUES 1

0/15

SOCIAL DIFFERENCE & SOCIAL ISSUES 2

0/15

GOVERNMENT & POLITICAL ACTIVITIES

0/17

BÀI KIỂM TRA TUẦN 19

0/112

POLITICAL BELIEFS, POLITICS & THE LAW

0/19

BUSINESS FINANCE

0/15

BUSINESS ORGANIZATIONS

0/16

WORK & BUSINESS

0/15

ECONOMICS

0/15

LAW 1

0/15

LAW 2

0/15

BÀI KIỂM TRA TUẦN 20

0/110

BÀI KIỂM TRA THÁNG 5

0/180

EDUCATION

0/15

ART & LITERATURE

0/20

LINGUISTICS

0/15