VOCA For EVERYDAY ACTIVITIES

VOCA for Everyday Activities: 1000 từ vựng, cụm từ tiếng Anh chỉ hành động, thói quen theo chủ đề

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Bài học 75

FIRST THING IN THE MORNING 1

0/18
FIRST THING IN THE MORNING 1
Từ đã thuộc: 0/18
Học ngay

FIRST THING IN THE MORNING 2

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BRUSHING YOUR TEETH/FLOSSING

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TAKING A SHOWER

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

GETTING DRESSED - A MAN 1

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

GETTING DRESSED - A MAN 2

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

GETTING DRESSED - A WOMAN 1

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/133

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

GETTING DRESSED - A WOMAN 2

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MAKING A BED

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MAKING BREAKFAST 1: MAKING COFFEE/ MAKING TEA

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MAKING BREAKFAST 2: PREPARING COLD CEREAL/ MA

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MAKING BREAKFAST 3: PREPARING AN EGG

0/19

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

EATING BREAKFAST

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

LEAVING THE HOUSE

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/129

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TAKING A BUS 1

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TAKING A BUS 2

0/16

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

DRIVING A CAR 1: STARTING OUT

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

DRIVING A CAR 2: OPERATING A CAR

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

DRIVING A CAR 3: DRIVING ALONG 1

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

DRIVING A CAR 3: DRIVING ALONG 2

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TAKING A TRAIN

0/17

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/130

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

TAKING A TAXI

0/15

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

WALKING SOMEWHERE

0/18

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

RIDING A BICYCLE

0/14

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

RETURNING HOME

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MAKING DINNER 1: MAKING A SALAD

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

MAKING DINNER 2: PREPARING VEGETABLES

0/20

Bài học mới sẽ được mở sau khi bạn hoàn thành bài học hiện tại. Hãy hoàn thành bài học hiện tại theo đúng lộ trình học bạn nhé!

BÀI HỌC HIỆN TẠI

Chi tiết về khóa học

Chỉ cần hoàn thành bộ từ này bạn không chỉ nắm trong tay hơn 1000 từ vựng tiếng Anh hữu dụng nhất mà còn có thể tự tin giao tiếp trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày. 

VOCA for Everyday Activities: 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp
VOCA for Everyday Activities: 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp 

Bạn đang muốn học tiếng Anh giao tiếp? bạn muốn bổ sung thật nhanh những từ vựng có thể giúp bạn sử dụng được vào trong các tình huống giao tiếp thực tế hằng ngày, tuy nhiên, bạn loay hoay mãi vẫn không biết được phải học những từ nào và học sao cho đúng, cho có được hiệu quả tốt nhất..

Nếu đúng như vậy thì bộ từ vựng này có thể giúp bạn đấy. Vì sao ư?

  • Thứ nhất, VOCA for Everyday Activities là bộ từ vựng thuộc chủ đề hoạt động hàng ngày. Trong bộ từ này bạn sẽ tìm thấy từ vựng về các đồ vật và các hành động quen thuộc. Nó sẽ giúp bạn có kỹ năng tham gia vào những câu chuyện thường ngày, diễn đạt các sự kiện, đưa ra các chỉ dẫn và miêu tả các hoạt động diễn ra trong hiện tại, quá khứ và tương lai. Bạn sẽ có khả năng đối phó với những vấn đề thường gặp nhất và đáp ứng các yêu giao tiếp tiếng anh hàng ngày.
  • Thứ 2, VOCA for Everyday Activities ( Bộ từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ) nhấn mạnh vào lớp động từ diễn tả các hành động. Với số lượng động từ lớn, bạn có thể diễn đạt rõ ràng hơn những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cũng được làm quen với các dạng khác nhau của động từ qua việc sử dụng các thì khác nhau trong mỗi chủ đề. Sau khi học bạn sẽ dễ dàng ứng dụng ngay vào thực tế cuộc sống, hoặc khi giao tiếp với người bản ngữ.
  • Thứ 3, các từ vựng, cụm từ được lựa chọn trong mỗi chủ đề đều là những từ vựng thông dụng, thường gặp nhất.
  • Thứ 4, các hình ảnh mô tả cho từ vựng được trình bày bám sát tình huống giúp bạn dễ dàng hiểu và ghi nhớ từ vựng sâu hơn. 

Hãy để VOCA lấy một ví dụ nhỏ cho bạn dễ hiểu hơn nhé:

Chủ đề đầu tiên của bộ từ vựng tiếng Anh mỗi ngày được xây dựng để mô tả các hành động của bạn thường làm vào buổi sáng (First Thing in the Morning), các từ vựng trong bài được lựa chọn kĩ lưỡng và được sắp xếp có hệ thống, mỗi từ vựng được diễn đạt bằng một câu ví dụ và hình ảnh phù hợp nhất.

get up everyday at 5am. (Tôi thức dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày)

I like to drink coffee after getting up. (Tôi thích uống cà phê sau khi thức dậy)

After finishing my coffee I make my breakfast. (Sau khi uống cà phê, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng)

take a shower after eating my breakfast. (Tôi tắm sau khi ăn sáng xong)

clean and floss my teeth after my shower. (Tôi đánh răng sau khi tắm)

After cleaning my teeth I get dresses ready to go to work. (Sau khi đánh răng tôi mặc đồ để sẵn sàng đi làm)

Bạn thấy đó, VOCA for Everyday Activities (Bộ từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ) có tới hơn 50 tình huống tương tự như vậy, nó giúp bạn chẳng những hiểu “rộng” mà còn hiểu “sâu”, hạn chế tình trạng “khó thuộc” mà “mau quên”. 

Chưa hết,..

Về cấu trúc:

- VOCA for Everyday Activities (Bộ từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ) gồm 63 chủ đề, với 1167 từ vựng tiếng Anh quan trọng (đặc biệt nhất là bộ từ tập trung nhiều vào động từ diễn tả hành động), thường xuyên gặp trong các tình huống giao tiếp. 

Về nội dung:

- VOCA for Everyday Activities (Bộ từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ) được đội ngũ phát triển nội dung VOCA biên soạn cẩn thận và chi tiết dựa trên giáo trình cùng tên nổi tiếng English For Everyday Conversations And Activities của tác giả Lawrence J. Zwier, và từ nhiều nguồn tài liệu uy tín khác.  

Giáo trình English For Everyday Conversations And Activities của tác giả Lawrence J.Zwier
Giáo trình English For Everyday Conversations And Activities của tác giả Lawrence J.Zwier

Về phương pháp học:

- VOCA for Everyday Activities (Bộ từ vựng tiếng Anh mỗi ngày ) ứng dụng phương pháp học flashcard, kết hợp với Hình ảnh, Âm thanh sinh động giúp việc học từ vựng trở nên thú vị và dễ dàng ghi nhớ hơn so với cách học thông thường. 

 

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất
Phương pháp học từ vựng tiếng Anh với VOCA

- Thứ hai, sau mỗi chủ đề bạn còn được kiểm tra lại khả năng phát âm của mình về các từ vựng đã học thông qua tính năng Luyện Phát Âm. VOCA sẽ giúp bạn chuẩn hóa Phát Âm như người Bản ngữ. 

Về phương pháp ôn tập: 

- VOCA giúp bạn ghi nhớ từ vựng sâu hơn dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm, và phương pháp ôn tập của Tony Buzan  - Diễn giả hàng đầu thế giới về phương pháp học tập, cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học: kiểm tra sau khi học 1 bài, kiểm tra trước khi vào bài mới, kiểm tra sau 7 bài, kiểm tra sau 30 bài.  Đây là nguyên tắc tối ưu để giúp người học ghi nhớ từ vựng sâu sắc, và không còn bị trạng thái học trước quên sau nữa.

 

3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở người học

Về thời gian học:

- VOCA rút ngắn thời gian học tập cho người học một cách tối ưu nhất.  Bạn chỉ mất 1/4 thời gian so với những cách học thông thường. 

VOCA giúp bạn tiết kiệm tối đa học phí học tiếng Anh.

Sự tiện lợi: 

- VOCA có đầy đủ phiên bản học dành cho Máy tính/Laptop, ứng dụng trên Smartphone (điện thoại thông minh). Chính vì vậy, bạn có thể học VOCA 'mọi lúc, mọi nơi' (khi ở nhà, hay trên lớp học, tại công ty, hay trên xe buýt, hoặc lúc nằm trên giường ngủ..). Mọi rào cản về khoảng cách, hay thời gian sẽ bị phá bỏ, giúp bạn tăng tốc tới đích một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

Với VOCA for Everyday Activities (Bộ từ vựng tiếng Anh mỗi ngày), bạn có thể tự tin rằng đã sở hữu một cuốn từ điển mini sinh động chuyên dụng dành cho giao tiếp hàng ngày, việc của bạn là hãy sử dụng nó mỗi ngày để giúp khả năng tiếng Anh nâng lên một tầm cao mới chỉ trong không quá 1 tháng. 

VOCA.VN LÀ GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN HỌC BỞI BAN KHOA GIÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học Xem tất cả

Học ngay
Bạn có thể học thử miễn phí khóa học này!