VOCA For EVERYDAY ACTIVITIES

VOCA FOR EVERYDAY ACTIVITIES: BỘ 1000 TỪ VỰNG, CỤM TỪ TIẾNG ANH CHỈ HÀNH ĐỘNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY.

Giúp bạn học thuộc làu 1000 từ vựng, cụm từ chỉ hành động thường gặp nhất trong tiếng Anh, được người bản ngữ sử dụng mỗi ngày trong giao tiếp.

Xem chi tiết

Chủ đề 75

EATING AT A FAST FOOD RESTAURANT

0/19
EATING AT A FAST FOOD RESTAURANT
Từ đã thuộc: 0/19
Học ngay

BÀI KIỂM TRA TUẦN 9

0/132

BÀI KIỂM TRA TỔNG KẾT

0/180