VOCA for TOEFL (NEW)

VOCA FOR TOEFL: KHÓA HỌC 1100 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THƯỜNG GẶP TRONG MỌI BÀI THI TOEFL

Gồm hơn 1000 từ vựng thường gặp nhất trong kỳ thi TOEFL, được chắt lọc từ các nguồn tại liệu uy tín như Cambridge, Collins, Oxfords,…

Xem chi tiết

Chủ đề 59

FOOD CROPS

0/20
FOOD CROPS
Từ đã thuộc: 0/20
Học ngay

DISASTER

0/20

EVOLUTION AND MIGRATION

0/20

PETROLEUM ALTERNATIVES

0/20

TIME EFFICIENCY

0/20

ANCIENT LIFE

0/20

COMPUTERS

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 1

0/140

ENERGY

0/20

MEMORY

0/20

SPIRITUALITY

0/20

ILLNESS

0/20

SURGERY

0/20

GHOSTS

0/20

ANTHROPOLOGY

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 2

0/140

SOCIAL INEQUALITY

0/20

EXPERTISE

0/20

MILITARY OPERATIONS

0/20

WAR AND CONQUEST

0/20

HISTORY

0/20

FINANCIAL SYSTEMS

0/20

WEALTH AND SOCIAL CLASS

0/20

BÀI KIỂM TRA TUẦN 3

0/140