VOCA VIP

VOCA VIP là tài khoản cao cấp nhất trên hệ thống học từ vựng tiếng Anh VOCA. Tài khoản VIP cho phép bạn học tất cả các bộ sản phẩm từ vựng tiếng Anh trên thư viện và sử dụng tất cả các tính năng cao cấp khác mà chỉ thành viên VIP mới sử dụng được.

Các gói tài khoản VIP

VIP

Học trong thời gian 1 năm

999.000đ

Được học tất cả bộ từ vựng trên thư viện.

Sử dụng đầy đủ các tính năng học.

Miễn phí sử dụng các tính năng nâng cao.

Miễn phí sử dụng các bộ từ trong tương lai.

Trải nghiệm không quảng cáo.

Nhận ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho thành viên VIP. (xem chính sách)

Tiết kiệm hơn 9.528.000đ so với đăng ký mua từng bộ từ riêng lẻ.

(Xem bảng so sánh)

Nâng cấp ngay

(17.620+ thành viên đã đăng ký)

Best Vallue

VIP Plus

Học trong thời gian 2 năm

1.499.000đ

Được học tất cả bộ từ vựng trên thư viện.

Sử dụng đầy đủ các tính năng học.

Miễn phí sử dụng các tính năng nâng cao.

Miễn phí sử dụng các bộ từ trong tương lai.

Trải nghiệm không quảng cáo.

Nhận ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho thành viên VIP.(xem chính sách)

Tiết kiệm hơn 19.056.000đ so với đăng ký mua từng bộ từ riêng lẻ.

(Xem bảng so sánh)

Nâng cấp ngay

(9.535+ thành viên đã đăng ký)

Cộng đồng thành viên VIP

Pham

Thao Pham

Expert

Đã học 16240 từ vựng

Nguyen

My Nguyen

Expert

Đã học 15311 từ vựng

Linh

Thùy Linh

Expert

Đã học 15203 từ vựng

VAN

HUYEN VAN

Expert

Đã học 14978 từ vựng

Chang

Chang

Expert

Đã học 14831 từ vựng

Thương

Lê Tiến Thương

Expert

Đã học 14693 từ vựng

queen

The king and The queen

Expert

Đã học 13739 từ vựng

Nguyen

Tan Nguyen

Expert

Đã học 13100 từ vựng

Nguyên

Lý Bảo Nguyên

Expert

Đã học 12811 từ vựng

Lem

Lem Lem

Expert

Đã học 12347 từ vựng

Hoan

Trần Văn Hoan

Expert

Đã học 11726 từ vựng

Dương

Âu Dương

Expert

Đã học 11614 từ vựng

Yến

Trần Thị Hoàng Yến

Expert

Đã học 11613 từ vựng

Đỉnh

Nguyễn Cao Đỉnh

Expert

Đã học 11497 từ vựng

nguyenthiduyen

nguyenthiduyen

Expert

Đã học 10734 từ vựng

Nguyễn

Cương Nguyễn

Expert

Đã học 10205 từ vựng

QUÂN

NGUYỄN VĂN QUÂN

Expert

Đã học 10156 từ vựng

phương

trần văn phương

Expert

Đã học 9942 từ vựng

Trinh

Kien Trinh

Expert

Đã học 9941 từ vựng

Dee

Dee Dee

Expert

Đã học 9502 từ vựng