VOCA VSTEP

Vietnamese Standardized Test of English Proficiency

Kiểm tra năng lực tiếng Anh VSTEP

Chứng chỉ VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương CEFR A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Kiểm tra ngay

Biết được trình độ VSTEP của bạn một cách nhanh chóng

Tiện lợi
Tiện lợi
Giúp sinh viên làm bài thi dễ dàng, tổ chức thi đơn giản giúp tối ưu chi phí.
Nhanh chóng
Nhanh chóng
Kết quả bài thi sẽ giúp đánh giá các kỹ năng và trình độ tiếng Anh của bạn với độ chính xác cao.
Đáng tin cậy
Đáng tin cậy
Hệ thống kiểm tra đánh giá theo chuẩn của Bộ GD-ĐT - giúp bạn theo dõi được sự tiến bộ và dự đoán chính xác kết quả thi thực tế của mình

Quy trình kiểm tra

Phần 1 Kiểm tra nghe
Kiểm tra nghe
Đánh giá kỹ năng nghe - hiểu của bạn. Bài thi bao gồm 14 bài nghe, tương ứng 35 câu hỏi.
Phần 2 Kiểm tra đọc
Kiểm tra đọc
Đánh giá kỹ năng đọc - hiểu của bạn. Bài thi bao gồm 4 bài đọc, tương ứng 40 câu hỏi.

Yêu cầu trước khi kiểm tra

Thiết bị của bạn cần có

Loa ngoài

Nhấn vào nút loa để kiểm tra âm thanh

Hãy chắc chắn rằng thiết bị của bạn có hỗ trợ chức năng nghe. Bài kiểm tra chỉ có thể Kiểm tra khi bạn xác nhận nghe được âm thanh từ hệ thống.

Thiết bị của bạn đã sẵn sàng. Hãy kiểm tra các điều kiện cần khác và bắt đầu làm bài thi bạn nhé.

Để làm bài thi thì thiết bị cần phải hỗ trợ âm thanh. Hãy bật chức năng âm thanh hoặc chuyển qua thiết bị khác để làm bài thi bạn nhé.

Yêu cầu khác

Trình duyệt Chrome
Không gian yên tĩnh
100 phút tập trung
Wifi
Bạn đã sẵn sàng chưa? Kiểm tra ngay
Chọn một kỹ năng
Chọn một cấp độ
Chọn nhu cầu phù hợp
Chọn khóa học phù hợp
Chọn một chương trình